PREHĽAD NAŠICH KURZOV A CIEN

Pre Šoférov a Šoférky každého veku

Čo vám ponúkame?

Kurzy otvárame cca každé 2 mesiace, resp. podľa záujmu. Každý kurz obsahuje teoretickú časť, autocvičisko a praktickú výučbu v premávke

ŠTANDARDNÝ KURZ SKUPINA "B"

Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny "B" v štandardnej dĺžke 8-10 týždňov​

ZRÝCHLENÝ KURZ SKUPINA "B"​

Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny "B" v dĺžke do 21 dní

REKONDIČNÉ JAZDY

Pre šoférov, ktorí už vodičský preukaz vlastnia, ale potrebujú zlepšiť praktické zručnosti

CUDZOJAZYČNÝ KURZ ŠTANDARD

Kurz v anglickom, alebo španielskom jazyku na získanie vodičského oprávnenia skupiny "B" v dĺžke 8-10 týždňov

CUDZOJAZYČNÝ KURZ ZRÝCHLENÝ

Kurz v anglickom, alebo španielskom jazyku na získanie vodičského oprávnenia skupiny "B" v dĺžke do 21 dní

Často Kladené Otázky

Prihlásiť sa do kurzu sa dá od veku 16 rokov. Zákonná lehota na ukončenie kurzu po prvé prihlásenie na štátnu skúšku je 1 rok odo dňa, kedy kurz začal. Ďalšia podmienka je, že v deň skúšky musí mať uchádzať 17 rokov.

Do kurzu sa dá prihlásiť online cez stránku abdrive.sk, kde vyplníte kontaktný formulár resp. necháte správu, resp. osobne na SOŠ-IT na Tajovského 30, v učebni autoškoly č.51.

Pred začatím kurzu je nutné ísť na zdravotnú prehliadku k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý Vám potvrdí Váš zdravotný stav s resp. bez obmedzení, počas kurzu sa musíte podrobiť kurzu a skúške o prvej pomoci, ktorá je povinná a po kurze, ak úspešne absolvujete štátnu skúšku a ešte ste nedovŕšili vek 18 rokov, si budete musieť vyplniť tlačivo o oprávnenej osobe, ktorá s Vami bude musieť jazdiť v aute minimálne po dobu 3 mesiacov.

Teoretická výučba je rozdelená do 32 vyučovacích hodín, kde jedna vyučovacia hodina trvá 45min. a u nás sa vyučuje momentálne v blokoch po 4 vyučovacie hodiny, počas 8 dní, na ktorých sa spoločne dohodneme pred začiatkom kurzu, pretože výučba teórie je povinná a tým aj účasť všetkých žiakov, ktorí sú zapísaní v kurze.

Praktický výcvik na autocvičisku má dve etapy. Prvá etapa pozostáva z 3 dvojhodinoviek. Následne sa prechádza do výcviku v premávke, kde sa odjazdí 10 trojhodinových jázd a potom sa vracia do druhej etapy na autocvičisku, ktorá trvá 2 vyučovacie hodiny. Pripomínam, že jedna vyučovacia hodina je v trvaní 45min.

Ak sa náhodou stane, že žiak neurobí jednu z troch častí štátnej skúšky v riadnom termíne, je povinný požiadať majiteľa autoškoly o zapísanie na opravnú skúšku, ktorej termín mu stanový príslušník DI v okrese, v ktorom autoškola sídli. Samozrejme, že žiak musí rátať s čakacou dobou a následne príslušnými finančnými výdavkami navyše. Podľa aktuálneho znenia zákona má každý žiak nárok na 3 opravné skúšky. Žiak už nie je povinný opravovať všetky tri časti skúšky znovu, robí iba tú resp. tie, na ktorých na predchádzajúcej skúške neprospel.

V prípade, že sa žiak zapísaný na skúšku nemôže dostaviť z akéhokoľvek dôvodu, je potrebné, aby svoju neúčasť riadne zdôvodnil potvrdením od lekára, resp. úradu, ktorý mu jeho neúčasť potvrdí ospravedlnenkou s úradnou pečiatkou a podpisom na daný dátum.

Výučba teórie je povinná, zároveň je elektronicky monitorovaná v systéme JIS CD, čiže v našej autoškole je účasť na každej vyučovacej hodine povinná. Ak sa žiak nedostaví, je potrebné, aby si hodinu nahradil individuálne v termíne, na ktorom sa dohodne spoločne s inštruktorom. Každá hodina teórie navyše sa spoplatňuje sumou 30€. Pri praktickom výcviku sa jazda ospravedlňuje len ak sa žiak ospravedlní min. 24 hod. vopred. V opačnom prípade mu jazda prepadne, t.j. započíta sa ako odjazdená.

Štandardný spôsob akým sa v našej autoškole platí za kurz je buď v hotovosti, resp. bankovým prevodom najneskôr v deň začatia kurzu. Po vzájomnej dohode je možné uhradiť sumu za celý kurz aj na splátky.

Účastníkom kurzu je ten, kto vykonáva kurz v autoškole podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) po dobu, kým nezíska oprávnenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.1c). Účastník vodičského kurzu môže byť zaradený do kurzu najskôr dvanásť mesiacov pred dosiahnutím veku na udelenie vodičského oprávnenia, na ktorý sa výcvik vykonáva. Max. povolená doba na ukončenie kurzu od dátumu, kedy bol žiak do kurzu zapísaný je 365dní.

Čo obsahujú

Kurzy

Každý kurz obsahuje:

  • teoretickú časť, ktorá pozostáva z 32 vyučovacích hodín,
  • autocvičisko rozdelené na 2 etapy (1. etapa 3x 90 minút, 2. etapa 1×90 minút),
  • praktickú výučbu v premávke pozostávajúcu z 30 hodín, kde si každý účastník kurzu sám individuálne zvolí formu, ktorá mu vyhovuje.

 

Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je 45 minút. Kurzy otvárame cca. každé dva mesiace, resp. podľa záujmu.

Ako prebieha

VÝUČBA

Pod vedením inštruktora sa vzájomným plánovaním jázd dopracujete až k záverečnej skúške, ktorá preverí Vaše teoretické a praktické vedomosti a zručnosti. Dlhodobá vysoká úspešnosť našich absolventov hovorí o skvelej príprave a vzájomnej spokojnosti.

V čom spočíva

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Štandardný kurz trvá 8 až 10 týždňov. Ak by mal niekto naponáhlo, dá sa po vzájomnej dohode využiť aj možnosť rýchlokurzu, kde sme schopní vyškoliť a vzdelať uchádzačov do 21 dní. Výhodou všetkých kurzov je aj to, že sme nezabudli ani na cudzincov, ktorí sa taktiež môžu zapísať do kurzu, kde ponúkame rovnaké podmienky výučby v anglickom a španielskom jazyku.

KDE NÁS NÁJDETE A KDE PREBIEHA VÝUČBA?

Navštívte nás v Budove SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica, Učebňa č. 51

KONTAKTUJTE NÁS

Nechajte nám Vaše údaje a ozveme sa naspäť